Stage V motoren

Wanneer we tegenwoordig over emissienormen praten, is dat de normaalste zaak van de wereld. Dat was het nog niet in 1997, toen de eerste Europese emissienorm voor NRMM (non-road mobile machinery) werd uitgebracht: de Stage I norm. Inmiddels zijn we bij Stage V aanbeland. Stage V motoren zijn sinds 2019 de norm.

stage v motoren

Stage V motoren sinds 2019

Stage V werd in 2014 al voorbereid, maar is pas in 2019 effectief geworden en in 2020 uitgebreid naar alle NRMM-motoren. Vanaf 1 januari 2020 moeten alle nieuw aangeschafte motoren aan de Stage V normen voldoen. Het gaat daarbij zowel om Stage V motoren voor toepassing in bouwmachines als non road voertuigen zoals bulldozers.

Stage V motoren t.o.v. Stage I motoren

Dat we in de tussentijd enorme sprongen in de techniek van motoren hebben gemaakt, laat het verschil tussen Stage I motoren en Stage V motoren wel zien. Was de norm voor Stage I motoren destijds een uitstoot van 0,54 g/kWh aan fijnstof, bij Stage V motoren is dat nu 0,015 g/kWh. Bij stikstofoxiden is zo’n zelfde soort daling te zien, namelijk van 9,2 g/kWh naar 0,4 g/kWh.

Stage V motoren versus elektromotoren

Hoewel de normen voor Stage V motoren behoorlijk streng zijn, is er natuurlijk altijd nog een variant met minder uitstoot te bedenken, namelijk de elektromotor. Een belangrijke kanttekening daarbij is wel dat deze alleen werkelijk milieuvriendelijker zijn wanneer de stroom voor deze motoren ook op een duurzame manier wordt opgewekt. Bovendien is de ontwikkeling van deze motoren nog lang niet zover dat voor iedere toepassing een goede elektromotor beschikbaar is.

Nadeel van Stage V motoren

Voor het milieu heeft Stage V absoluut belangrijke voordelen. Maar door de noodzakelijke aanpassingen aan motoren om ze geschikt te maken voor de Stage V normen moet u bij Stage V motoren vanaf 56kW wel investeren in een additief, namelijk AdBlue. Het zet stikstofoxiden om in stikstof en waterdamp waardoor de uitstoot van stikstofoxide omlaag gaat.

stage v motoren werkplaats

Stage V en Tier – wat is het verschil?

De normen voor Stage V motoren zijn opgemaakt en doorgevoerd in Europa, maar ook daarbuiten bestaan natuurlijk soortgelijke emissie-eisen. Zo geldt in de VS de Tier-norm. Tier staat voor Transcript Individual Engine Regulations. Deze norm kent over het algemeen veel gelijkenis met de Europese Stage-norm, maar wijkt toch op enkele punten ook af. Zeker vanaf Stage V. In Europa hebben we daarmee een grotere stap gezet dan men tot nu toe met de Tier in de VS heeft gedaan. Zij zitten nog ongeveer op het niveau van de vorige Europese norm, Stage IV.

Komen er ook Stage VI motoren?

Na Stage I, II, III, IV en V zou u kunnen verwachten dat de volgende stap Stage VI is. Dat is echter niet zo. Stage V is de laatste stap in de regulering. Dat wil echter niet zeggen dat de innovaties in emissie-armere motoren tot stilstand komen. Er wordt al volop gewerkt aan nog zuinigere en duurzamere motoren. Die ontwikkeling houdt niet op.

Stage V motoren bij Marant Motortechniek

Weet u nu alles wat u moet weten over Stage V motoren? Nee, de wetgeving en techniek is een stuk complexer dan zojuist beschreven. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op. Onze specialisten vertellen u graag meer over de bijzonderheden van Stage V motoren, hoe een Powerpack een oplossing kan zijn en wat de meest geschikte motor is voor uw situatie.

Neem contact op