DTC database

Systeem fouten worden weergegeven met een enkele DTC code of een gecombineerde SPN en FMI code.

SPN = suspect parameter number
FMI = failure mode index
DTC = diagnostic trouble code

Op deze pagina kunt u de betekenis vinden van een foutmelding, welke te vinden is door de uitgelezen waarden in te geven. Om hiermee te beginnen dient men eerst het versie nummer van de software in te geven, welke weergegeven wordt door een nummer beginnend met de hoofdletter P.

Het beste zoekresultaat wordt verkregen door de unieke combinatie in te voeren van het SPN met FMI-nummer in te geven, of door middel van het DTC nummer. Ten alle tijde in combinatie met het op de motor gebruikte P-nummer van de software.

Indien de weergegeven foutcode niet gevonden kan worden, kan het zijn dat de cijfers nul moet worden weggelaten, 1007C wordt 17C. 

Engine family Software EDC
NEF/CURSOR P340 EDC7UC31
NEF/CURSOR P662 EDC17CV41
NEF/CURSOR P1603 MD1CE101
F1C P108 EDC17C49
F1C P591 EDC17CP15
F1C P1208 EDC17C49
F5 P1738 MD1CS069
Denoxtronic 2 P910 DCU15

Aan fouten op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.